Logo

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG)

ENGLISH

Úvod

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG) byla založena na podzim roku 1990 transformací Odborné skupiny chemie a fyziky krystalů provedenou Karlem Nitschem, který se stal prvním předsedou společnosti a vedl ji do roku 2012.

Hlavním smyslem Československé společnosti pro růst krystalů je organizovat společná setkání českých a slovenských expertů (vědců, učitelů a studentů) pracujících v oblasti teorie růstu krystalů a vrstev, jejich přípravy, charakterizace a aplikace krystalů, tenkých vrstev, nanokrystalických a skelných materiálů. Činnost společnosti - pořádání seminářů, škol a přednášek - podporuje setkávání členů, výměnu informací a další vzdělávání studentů a záčátečníků v oboru.

Více informací z historie CSACG najdete ve sborníku 1/2005 Muzea Českého ráje.

V současné době je předsedou společnosti Zdeněk Kožíšek z Fyzikálního ústavu AV ČR, Praha. Místopředsedou společnosti je Marián Koman ze Slovenské technické uiverzity v Bratislavě, Slovenská republika.

Členy společnosti jsou pracovníci výzkumných institucí, vysokých škol a podniků zabývajících se problematikou pěstování krystalů (např. Fyzikální ústav AV ČR v Praze, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, České vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola báňská v Ostravě, Crytur Turnov, ON Semiconductor Rožnov, BBT Praha).

CSACG je členem Mezinárodní organizace pro růst krystalů od roku 1993.

Československá společnost pro růst krystalů je nezisková organizace.
IČO: 15890678

Volby: korespondenčně na tříleté období.