LOGO


Logo
Jako logo společnosti navrhli M. Rodová a K. Nitsch běžnou růstovou spirálu se zkratkou názvu společnosti. Konečné provedení­ je dí­lem Z. Kožíška. Logo bylo poprvé použito na obálku sborníku abstraktů konference DMSRE v roce 1994 a od té doby se používá.