Logo

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG)

ENGLISH

Odborná skupiny chemie a fyziky krystalů

Odborná skupina jako první organizace sdružující odborníky v oboru pěstování krystalů v původním Československu byla založena v roce 1970. Koncem roku 1971 tato skupina sdružovala téměř 90 vědeckých a odborných pracovníků a nejvíce členů měla v roce 1975 (přibližně 145 členů). V 70. a 80. letech byla vysoká aktivita této skupiny i zájem členů. Každé 2 měsíce byly organizovány pravidelné přednášky a několikadenní semináře se uskutečnily v letech 1972, 1975, 1978, 1981, 1985 and 1989.

V letech 1971 - 1989 se vydávaly Informační Bulletiny, kde byly publikovány příspěvky o poznatcích o růstu krystalů v uplynulém roce a též informace o aktivitách členů společnosti.

Mezi nejvýznamnější akce organizované touto skupinou patří konference "European Meeting on Crystal Growth - Materials for Electronics" (23. - 28. srpna 1982). Konference se zúčastnilo celkem 245 vědeckých pracovníků (84 z Československa); bylo prezentováno celkem 49 přednášek a 150 "posterů".