Logo

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG)

ENGLISH

Aktivity společnosti

Výroční valná hromada

Valné hromady jsou pořádány každý rok v březnu. Jsou spojené s odbornou přednáškou a přehledem činnosti, schválením rozpočtu, atd. za uplynulý rok, a plánů na rok stávající

Společné semináře Rozvoj materiálových věd ve výzkumu a výuce

Semináře Rozvoj materiálových věd ve výzkumu a výuce (DMSRE, zkratka z anglického názvu Development of Materials Science in Research and Education) jsou organizovány společně se Slovenskou odbornou skupinou chémie a fyziky tuhých látok pravidelně každý rok od roku 1991 střídavě v České Republice a na Slovensku. Jsou vydávány sborníky dvoustránkových článků v angličtině s vlastním ISBN

Školy růstu krystalů

Školy růstu krystalů jsou pořádány v České republice od roku 2000 každý sudý rok společně se seminářem. Na programu bývá 6 - 8 přednášek. Jsou vydávány sborníky s plnými texty přednášek v češtině (slovenštině) a vlastním ISBN.