Logo

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG)

ENGLISH

1. škola růstu krystalů v roce 2000

Hotel Hláska Zlenice 4. a 5. září 2000
Organizovaná Československou společností pro růst krystalů

Organizační a programový výbor
K. Nitsch, K. Blažek, J. Drápala, M. Nevřiva, M. Růžička, J. Sedláček

Editoři K. Nitsch, M. Rodová

ISBN: 80-85912-36-8


OBSAH:


Škola růstu krystalů v roce: 2002, 2004, 2006, 2008, 2010