Logo

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG)

ENGLISH

Školy růstu krystalů

Cílem Škol růstu krystalů, které organizuje ČSSRK od r. 2000, je zvyšovat odbornou úroveň začínajících vědeckých pracovníků a studentů zabývajících se růstem krystalů a vrstev. Přednášky jsou připraveny tak, aby obsahovaly jak základní informace z dané problematiky pro začátečníky, tak důležité podrobnosti pro ty, kteří se problematikou chtějí zabývat vážněji. Texty přednášek uveřejněné ve sborníku, který posluchači dostávají před zahájením školy, procházejí recenzním řízením.Seznam Škol růstu krystalů organizovaných ČSSRK