Logo

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG)

ENGLISH

Kontaktní adresa

Zdeněk Kožíšek (předseda CSACG)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Cukrovarnická 10
CZ-162 00 Praha 6
Česká republika

E-mail: dms@fzu.cz
Tel.: (+420) 220 318 574;     FAX: (+420) 233 343 184
Web page: http://csacg.fzu.cz/


Marian Koman (místopředseda CSACG)
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Slovensko

E-mail: marian.koman@stuba.sk
Tel: +421 2 5932 5237;     Fax: +421 2 52493198