Logo

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG)

ENGLISH

DMSRE Semináře


Připravované DMSRE konference

Konference DMSRE32:

Historie konferencí

První návrh na organizování vědeckých seminářů padl v roce 1990 na setkání zástupců Odborné skupiny chémie a fyziky tuhých látok a Československé společnosti pro růst krystalů v Praze, Československo (od roku 1993 Česká republika). Reprezentanti obou skupin (M. Koman, M. Dunaj-Jurčo, K. Nitsch, and M. Růžička) se dohodli na organizování společného semináře Rozvoj materiálových věd ve výzkumu a výuce (DMSRE, zkratka z anlického názvu "Development of Materials Science in Research and Education"). V lichých letech se semináře konají na Slovensku, v sudých v České republice.

Cílem seminářů bylo poskytnout ideální fórum pro prezentaci a diskuzi posledních výsledků českých a slovenských expertů (vědců, učitelů a studentů) pracujících v oblasti přípravy a charakterizace objemových krystalů, tenkých vrstev, nanokrystalických a skelných materiálů.

Seznam seminářů DMSRE od roku 1991.

Odborné sekce

pokrývají následájící témata materiálových věd: Konferenční jazyk: angličtina

Původní WWW stránky nedávných DMSRE konferencí

Sborník abstraktů v v PDF formátu

Konferenční sborníky v PDF formátu


Zdeněk Kožíšek