Logo

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG)

ENGLISH

3. škola růstu krystalů v roce 2004

Hotel Onyx, Lednice 30. - 31. září 2004
Organizovaná Československou společností pro růst krystalů

Organizační a programový výbor
K. Nitsch, K. Blažek, J. Drápala, M. Nevřiva, J. Novotný, M. Růžička, J. Sedláček

Editoři K. Nitsch, M. Rodová

ISBN: 80-7345-033-X


OBSAH:


Škola růstu krystalů v roce: 2000, 2002, 2006, 2008, 2010