Logo

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG)

ENGLISH

Výbor společnosti

(2021-2023)     

Předseda: Zdeněk Kožíšek, Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Tajemník: Marian Koman, Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, FCHPT STU v Bratislavě
Pokladník: Petra Zemenová, Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Členové:
Jaromír Drápala, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava
Robert Král, Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Revizní skupina:
Zdeněk Potůček (předseda), FJFI Praha; Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Kateřina Rubešová, VŠCHT Praha


Výsledky voleb výboru a revizní skupiny pro období 2021-2023.