Logo

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG)

ENGLISH

Odborn skupiny chemie a fyziky krystal

Odborn skupina jako prvn organizace sdruujc odbornky v oboru pstovn krystal v pvodnm eskoslovensku byla zaloena v roce 1970. Koncem roku 1971 tato skupina sdruovala tm 90 vdeckch a odbornch pracovnk a nejvce len mla v roce 1975 (piblin 145 len). V 70. a 80. letech byla vysok aktivita tto skupiny i zjem len. Kad 2 msce byly organizovny pravideln pednky a nkolikadenn semine se uskutenily v letech 1972, 1975, 1978, 1981, 1985 and 1989.

V letech 1971 - 1989 se vydvaly Informan Bulletiny, kde byly publikovny pspvky o poznatcch o rstu krystal v uplynulm roce a t informace o aktivitch len spolenosti.

Mezi nejvznamnj akce organizovan touto skupinou pat konference "European Meeting on Crystal Growth - Materials for Electronics" (23. - 28. srpna 1982). Konference se zastnilo celkem 245 vdeckch pracovnk (84 z eskoslovenska); bylo prezentovno celkem 49 pednek a 150 "poster".