Logo

Československá společnost pro růst krystalů (CSACG)

ENGLISH

Výbor společnosti

(2015-2017)     

Předseda: Zdeněk Kožíšek, Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Místopředseda: Marian Koman, Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, FCHPT STU v Bratislavě

Členové:
Jaromír Drápala, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava
Robert Král, Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Karel Nitsch, Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Revizní skupina:
Zdeněk Potůček, Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Petra Zemenová, VŠCHT Praha & Fyzikální ústav AV ČR, Praha


Výsledky voleb výboru a revizní skupiny pro období 2015-2017.